Lớp 02: PMAP-Lập trình vi điều khiển PIC ứng dụng

Poster PIC

Website nội bộ lớp học(dành cho các bạn đã đăng ký khóa học).
1. Mục tiêu chương trình học:

Sau khi tham gia khóa học này, học viên có thể:

 • Mô tả được những kiến thức cơ bản về vi điều khiển  PIC như: trình dịch, trình soạn thảo, quy trình viết chương trình, nạp chương trình, gỡ rối chương trình, quy trình triển khai ứng dụng.
 • Sử dụng trình soạn thảo và biên dịch MikroC để viết chương trình; Sử dụng mạch nạp và chương trình nạp trên KIT thí nghiệm.
 • Vận dụng được kỹ thuật lập trình tuần tự, để giải quyết các vấn đề thực tế liên quan đến xuất nhập cổng điều khiển số, đọc tín hiệu cảm biến dạng số và tương tự, điều khiển thiết bị ngoại vi AC, DC theo phương pháp tuần tự.
 • Ứng dụng, sử dụng đúng cú pháp các lệnh cơ bản của ngôn ngữ lập trình C như: Khai báo sử dụng biến số, hằng số; kiểu dữ liệu, các phép toán cơ bản về số học, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc vòng lặp.

Poster PIC_2

Quy trình làm việc với vi điều khiển

2. Thông tin khóa học:
ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

 • Thời lượng: 45 giờ, học trong 2 – 4 tháng (tùy tốc độ người học).
 • Học phí: 200.000 VNĐ/giờ.
 • Khai giảng & lịch học: Liên tục có thể chọn buổi học linh hoạt nhiều buổi trong tuần.
 • Giảng viên: TS. Nguyễn Bá Hải,  ThS. Nguyễn Minh Triết, ThS. Ngô Hải Bắc, KS. Nguyễn Anh Tuấn, KS. Nguyễn Thanh Huy.
 • Địa điểm: CA-19.04, Tháp Canary, Đảo Kim Cương, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp.HCM.
 • Giấy chứng nhận sau khóa học.
 • Có giải pháp hỗ trợ học tập trực tuyến đối với học viên ở xa.
 • Được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ tham gia các cuộc thi sáng tạo, lập trình, Robot do công ty GREAT, trương học và các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức.
 • Liên hệ 1900 96 96 43 – support@great.edu.vn

3. Chương trình đào tạo:

1 – Giới thiệu chung về khóa học
– Giới thiệu về vi điều khiển và ứng dụng của vi điều khiển
– Hướng dẫn cài phần mềm  MikroC, Proteus và BurnE
– Giới thiệu phương pháp học và qui định lớp học

2- Qui trình làm việc với PIC
– Qui trình tạo project mẫu, viết chương trình, cấu hình PIC, dịch, nạp, debug.

3- Nguyên lý hoạt động của PIC và hoạt động xuất tín hiệu điều khiển số
– Giải thích nguyên lý hoạt động của PIC  – minh họa
– Giải thích chức năng các thanh ghi liên quan đến chân PORT
– Hướng dẫn Lập trình đèn LED đơn sáng tắt với chu kì sáng tắt 0.2s, giải thích hoạt động của hàm tạo trì hoãn.

4- Lập trình C cơ bản
– Giải thích các lệnh lập trình C cơ bản và minh họa cho từng lệnh (phép toán cơ bản, rẽ nhánh if, case, vòng lặp, hàm)

5- Lập trình giao tiếp linh kiện hiển thị đơn giản
– Hướng dẫn lập trình quét và giải mã LED 7 đoạn
– Hướng dẫn lập trình hiển thị bằng LCD 16×2

6- Lập trình sử dụng module ngoại vi: ADC
– Giới thiệu tín hiệu tương tự và thiết bị xuất/nhập tín hiệu tương tự (biến trở, cảm biến)
– Lập trình đọc tín hiệu tương tự

7- Lập trình giao tiếp nút nhấn đơn
– Giới thiệu các loại nút nhấn, công tắt và hiện tượng dội nút nhấn
– Hướng dẫn lập trình đọc nút nhấn cạnh lên, cạnh xuống, nhấn giữ và chống dội nút nhấn đơn

8- Lập trình sử dụng module ngoại vi: PWM
– Giới thiệu nguyên lý và ứng dụng của phương pháp điều xung
– Hướng dẫn lập trình xuất tín hiệu PWM bằng vi điều khiển
– Bài tập ứng dụng module PWM điều khiển tốc độ động cơ

9- Bộ định thời và bộ đếm (chương trình nâng cao)
– Hướng dẫn lập trình sử dụng bộ định thời, bộ đếm
– Bài tập sử dụng bộ định thời tạo bộ đếm hiển thị nhiều LED 7 đoạn
– Bài tập ứng dụng bộ đếm đọc encoder

10- Bộ ngắt sự kiện (chương trình nâng cao)
– Giới thiệu hoạt động của bộ ngắt sự kiện trên vi điều khiển
– Lập trình sử dụng bộ ngắt sự kiện

Poster PIC_3

Ứng dụng vi điều khiển lập trình Robot di động

 5. Bài học:

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

pic_01Video 01: Giới thiệu lớp lập trình vi điều khiển PIC ứng dụng pic_02Video 02: Hướng dẫn download và cài đặt phần mềm pic_03Video 03: Giới thiệu trình biên dịch MikroC và nạp chương trình mẫu
vdk04Video 04: Lập trình xuất port – Sáng tắt led đơn vdk05Video 05: Bài tập – 10 Ứng dụng với led đơn vdk06Video 06: Hướng dẫn giải bài tập led đơn
vdk07Video 07: Lập trình led 7 đoạn vdk08Video 08: Bài tập led 7 đoạn – Đáp án vdk09Video 09: Lập trình nút nhấn
vdk10Video 10: Bài tập nút nhấn vdk11Video 11: Hướng dẫn giải bài tập nút nhấn vdk12Video 12: Lập trình giao tiếp LCD
vdk13Video 13: Bài tập hiển thị LCD – Đáp án  vdk14Video 14: Lập trình đọc tín hiệu ADC – LM35, biến trở  vdk15Video 15: Bài tập ADC – Đáp án

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

Để lại lời nhắn