Lớp 03: Lập trình hệ thống nhúng với vi điều khiển ARM (ESPA)

 

Website nội bộ lớp học(dành cho các bạn đã đăng ký khóa học).
I. Mục tiêu chương trình học:

Sau khi tham gia khóa học này, học viên có thể:

  • Mô tả được kiến thức cơ bản về vi điều khiển ARM như: Chương trình lập trình Code Composer Studio (CCS), viết chương trình trên máy tính, nạp chương trình, gỡ rối chương trình.
  • Sử dụng đúng cú pháp các lệnh cơ bản của ngôn ngữ lập trình C như: Khai báo sử dụng biến số, hằng số, kiểu dữ liệu, các phép toán cơ bản về số học, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc vòng lặp.
  • Vận dụng được kỹ thuật lập trình tuần tự, để giải quyết các vấn đề thực tế liên quan đến xuất nhập cổng GPIO, đọc tín hiệu cảm biến số và tương tự, điều khiển thiết bị ngoại vi DC/AC, PWM.
  • Vận dụng bộ thư viện TIVAWare, ví dụ mẫu vào các bài toán yêu cầu thực tiễn.

Bạn có thể download thông tin chi tiết khóa học tại đây: Lập trình vi điều khiển ARM ứng dụng

chuc nang armMột số chức năng của vi điều khiển ARM

II. Thông tin khóa học:

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

  • Thời lượng: 30 tiết.
  • Khai giảng: Liên tục có lớp mới mỗi tuần.
  • Giảng viên: TS. Nguyễn Bá Hải, PGS.TS. Nguyễn Văn Phụng, PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh, ThS. Nguyễn Minh Triết, ThS. Ngô Hải Bắc, KS. Nguyễn Anh Tuấn, KS. Vũ Sơn, ThS. Phạm Bạch Dương, KS. Thanh Tuấn, KS. Lê Toàn.
  • Địa điểm: Linh hoạt hoặc tại Hocdelam Group.
  • Chứng chỉ: Song ngữ có giá trị quốc gia do Hocdelam và Texas Instruments cấp.

III. Chương trình đào tạo:

Lớp Vi điều khiển ARM căn bản gồm 6 bài học sau:

1- Giới thiệu hệ thống nhúng với vi điều khiển ARM
Nội dung, hình thức học, giảng viên, trợ giảng, yêu cầu đầu vào ở học viên và các công cụ phục vụ khóa học. Giới thiệu về vi điều khiển (MCU), ưu điểm và ứng dụng vượt trội của ARM, giới thiệu KIT Tiva C Series TM4C123G, các công cụ phần mềm (chương trình lập trình Code Composer Studio, bộ thư viện TIVAWare).

2 – Hướng dẫn download và cài đặt phần mềm
Chương trình CodeComposer Studio, thư viện TIVAWare.

3 – Khởi tạo và điều khiển GPIO và các bài tập thực hành
Tìm hiểu hoạt động khối GPIO, khởi tạo xung clock hệ thống và GPIO, sử dụng GPIO output để làm sáng led trên KIT, các bài tập thực hành ứng dụng, hướng dẫn giải và đáp án.

4 – Lập trình phím bấm và các bài tập thực hành
Tìm hiểu hoạt động khối phím bấm, sử dụng GPIO input để điều khiển sáng led trên KIT, các bài tập thực hành ứng dụng, hướng dẫn giải và đáp án.

5 – Lập trình ADC và các bài tập thực hành
Hoạt động khối ADC, cấu hình, lập trình thu thập các dữ liệu ADC, bài tập thực hành, hướng dẫn giải và đáp án.

6 – Lập trình PWM và các bài tập thực hành
Tìm hiểu hoạt động khối phím PWM, lập trình điểu khiển PWM, bài tập thực hành ứng dụng, hướng dẫn giải và đáp án.

 

IV. Hình thức đào tạo:

Hình thức học

Học phí

Đặc điểm

Chương trình hợp tác và tài trợ bởi
TI và HDL về:VI ĐIỀU KHIỂN ARM
(Lớp học 1 đô la)

22.000 VNĐ

 

- Học lý thuyết trực tuyến
- Thực hành trên phần cứng (mạch ARM TIVA cho
mượn) tại nhà.
- Hiệu quả đào tạo cao.
- Thi đạt 6/10 điểm được cấp chứng nhận Anh—Việt có giá trị quốc gia và quốc tế (có thu lệ phí thi).
sLearn

3.600.000 VNĐ

- 30% học online qua video, 70% học với giáo viên hướng dẫn.
- Phù hợp doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu học tập nhanh.
- Có thể học chủ động theo thời gian của người học.
dLearn

890.000 VNĐ

-70% học online qua video, 30% có giáo viên hướng dẫn thực hành.

ung dung arm

Một số ứng dụng của vi điều khiển ARM

5. Bài học:   ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

ARM_01_1

Lập trình ARM – Bài 1: Giới thiệu

ARM_02

Lập trình ARM – Bài 2 Cài đặt

ARM_03

Lập trình ARM – Bài 3 GPIO1 LED

arm04

Lập trình ARM – Bài 4: GPIO2 Nút nhấn

arm05

Lập trình ARM – Bài 5: ADC

arm06

Lập trình ARM – Bài 6: PWM

 ĐĂNG KÝ HỌC NGAY

Tham khảo thêm:

- Bộ video hướng dẫn lập trình sử dụng KIT Stellaris Launchpad EK-LM4F120XL, bộ thư viện StellarisWare

Để lại lời nhắn