DOWNLOAD

Bộ phần mềm học lập trình vi điều khiển PIC

Bộ phần mềm học Lập trình xử lý ảnh ứng dụng

VDM là module phát triển ứng dụng xử lý ảnh. Đây là thư viện các khối VI đầy đủ dành cho xử lý ảnh. Mục đích của VDM là cung cấp các khối cơ bản, ví dụ như: mở camera, chụp ảnh, biến đổi ảnh, lưu ảnh, tắt camera v.v. và các khối hàm chức năng, ví dụ: tìm cạnh, tìm vật thể, đếm vât thể, xác định màu .v.v để lập trình tạo ứng dụng. Nhờ có số lượng hàm, khối VI phong phú như vậy nên VDM linh hoạt nhất và CŨNG TỐT THỜI GIAN TÌM HIỂU NHẤT để làm ứng dụng

VBAI là một software độc lập với LabVIEW, dùng để tạo ứng dụng xử lý ảnh hoàn toàn bằng tùy chỉnh. Mục tiêu của VBAI là đưa ra ứng dụng kiểm tra tự động (automated inspection) hoàn chỉnh, từ thu ảnh đến xử lý đến kết quả (khác với mục tiêu của Vision Assistant là lập trình nhanh hơn, dễ hơn)
Ghi chú: Lời khuyên cho bạn mới bắt đầu: Cài đặt Vision Acquisition, Vision Development Module (VDM) và bắt đầu lập trình xử lý ảnh với thư viện VISION ASSISTANT, khi thành thạo rồi thì chuyển sang nghiên cứu các hàm trong thư viện VDM và lập trình theo từng khối hàm sẽ tối ưu cho phần mềm của bạn: giảm dung lượng chương trình, tăng tốc độ thu thập và xử lý, chống tràn ảnh trong bộ nhớ …

Để lại lời nhắn