NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN XE TỪ XA BẰNG CÔNG NGHỆ HAPTICS TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢN HỒI HÌNH ẢNH

Tác giả: Nguyễn Quang Sang
Khóa học tham gia: Lập trình điều khiển robot từ xa
Thời gian: 2/2014

Tải về tham khảo: Nguyen Quang Sang (Bai Bao)

Tóm tắt: Một trong những nghiên cứu và giải pháp đầu tiên trên thế giới được lần đầu trình bày trong bài báo này. Điểm mới của đề tài này là quá trình xây dựng thuật toán dẫn đường cho xe tránh các chướng ngại vật và chuyển hướng đúng dựa trên tín hiệu duy nhất là xúc giác. Từ đó, người lái điều khiển xe đến được mục tiêu bằng cách sử dụng một giao diện haptics. Nghiên cứu này đã được kiểm tra, so sánh kết quả với 18 lần thí nghiệm tại khuôn viên trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM thông qua ba trường hợp: 1- Điều khiển xe từ xa có phản hồi hinh ảnh. 2- Điều khiển xe từ xa có phản hồi hình ảnh và haptics. 3- Trường hợp đặc biệt, điều khiển xe từ xa chỉ có haptics (không có hình ảnh). Việc thực nghiệm thành công trường hợp 3 đã tạo ra bước ngoặt và cơ sở chế tạo các phương tiện tham dò, khảo sát,… đi đến được những vùng không có hoặc thiếu ánh sáng và thiếu hình ảnh do đường truyền băng thông thấp gây ra.

da_asang

Demo:

Để lại lời nhắn