NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI VÀ THỰC NGHIỆM CẢM GIÁC XÚC GIÁC TRONG ĐIỀU KHIỂN Ô TÔ TỪ XA

Tác giả: Đinh Văn Cường
Học viên khóa học: Lập trình LabVIEW theo chuyên đề – Điều khiển thiết bị từ xa
Thời gian: 1/2014

Tải về tham khảo: Báo khoa học

Tóm tắt: Bài báo này trình bày phương pháp tái tạo 3 loại cảm giác xúc giác cho người điều khiển ô tô từ xa dựa trên sự phân loại cảm giác xúc giác đó là: áp suất, áp suất liên tục theo tần số (rung), nhiệt độ (nóng, lạnh). Với mỗi loại xúc giác, nhóm nghiên cứu trình bày các lý thuyết về phương pháp tái tạo, cách bố trí thí nghiệm và các kết quả thí nghiệm chứng minh cho các lý thuyết đã tìm được trong quá trình nghiên cứu đồng thời trình bày ứng dụng các xúc giác đó trong điều khiển ô tô từ xa.

da_acuong

So do mach dieu khien

Demo

Chuong trinh dieu khien

Từ khóa: Phản hồi xúc giác, haptic,điều khiển ô tô từ xa, cảm giác xúc giác

 

 

Để lại lời nhắn