Dự án / bài báo của học viên

UntitledDự án: ĐIỀU KHIỂN ROBOT 2 BẬC TỰ DO VIẾT CHỮ >> Xem chi tiết da_asangDự án: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐIỀU KHIỂN XE TỪ XA BẰNG CÔNG NGHỆ HAPTICS TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢN HỒI HÌNH ẢNH >> Xem chi tiết da_acuongDự án: NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI VÀ THỰC NGHIỆM CẢM GIÁC XÚC GIÁC TRONG ĐIỀU KHIỂN Ô TÔ TỪ XA >> Xem chi tiết
IMG_3422Dự án: KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ GIAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN >> Xem chi tiết UntitledDự án: MÔ PHỎNG ROBOT ẢO 3D GẮP VẬT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH >> Xem chi tiết UntitledDự án: Thiết bị phát hiện ổ điện hỗ trợ người khiếm thị tránh nguy hiểm >> Xem chi tiết
da_anghiaDự án: XÂY DỰNG GIAO DIỆN THÂN THIỆN ĐIỀU KHIỂN Ô TÔ TỪ XA >> Xem chi tiết Traffic lightDự án: MÔ PHỎNG TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG NÚT NGÃ TƯ >> Xem chi tiết

 

Để lại lời nhắn